Metro Secret

https://yuuji.wordpress.com/metrosecret

話薯話呢...幾日前稔番起我地呢個龜鐵密語又真係有好多集可以講,而且仲要月月新鮮月月有wwwww

所以呢係時候要整番個目錄先w:

序 -前傳.搭地下鐵路,話咁快就到啦序 -前傳. National Rail services
1997年 – 世界級鐵路

1999年 – 前傳.千九公主2002年 – 言語不通

2004年 – 前傳.礦場下的鐵路

2005年 – 前傳.邊緣乘客

2005年 – 展開奇幻旅程

2006年 – 前傳.操勞過度

2007年 -前傳. 選好去路

2007年 – 前傳.命懸一線

2008年 – 香港新幹線

2009年 – 迷失家園

2009年 – 輕鐵經過叮叮叮,麻煩大家停一停

2009年 – 偽藍精靈法力消失

2009年 – 番工又壞.放工又壞

2009年 – 和好如初?!?!

2009年 – 頭文字D

2009年 – 打風你就知死

2009年 – 阿婆番鄉下

2009年 – 說好了的計軸器

2009年 – 白頭人送黑頭人

2010年 – 三趟快車

2010年 – 行外領導行內

2010年 – 賽後檢討

2010年 – 日日都壞.時時都壞

2010年 – 你的百週年

2011年 – 有朋自己遠方來

2011年 – 不可按下開門制

2014年 – 無人教仔

最新號:

番外篇 – 這個消息是真確的番外篇 – 香港鐵路餐廳OP13套餐番外篇 – 致謝動議番外篇 – 遺憾動議

番外篇 – 向惡夢說不

番外篇 – 謎之空氣乘客

番外篇 – 人生於世上最緊要有個家

番外篇 – 世界級酒店大堂

番外篇 – 他是一個好人

番外篇 – 製造恐慌

番外篇 – 垃圾灣的貞子

6 thoughts on “Metro Secret

 1. lok says:

  2004年 – 前傳.礦場下的鐵路
  2009年 – 和好如初?!?!
  2010年 – 三趟快車
  2014年 – 無人教仔
  番外篇 – 垃圾灣的貞子

  where is these 5 message? have the write yet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s